Интернет за гостите/WiFi

InfoStar NET е иновативно софтуерно решение, което предлага на хотелите възможността да предоставят на своите клиенти лесен, сигурен и разумен широколентов интернет достъп. Тази услуга може да бъде таксувана по различни начини, а самата система се инсталира много лесно в съществуващата инфраструктура. Изисква се само рутер и широколентов достъп до Интернет (т.е. кабелен, DSL, …).

Администрирането на InfoStar NET се осъществява през удобен и многоезичен уеб интерфейс. Плащането се извършва лесно чрез ваучер или по избор директно чрез PMS системата. Началната страница на клиента се предлага в много езици и включва условия за ползване.

InfoStar NET за пълен контрол!

Нашето изключително и икономично технологично решение за хотелският бизнес Ви позволява да предоставяте ограничен достъп до Интернет (според времето за използване и/ или трафика) на своите гости.

С InfoStar NET Вие сте в състояние да генерирате на Вашите клиенти т. нар. „интернет билети“ с ограничения на времето или на потреблението. Клиентът получава потребителско име и парола, които се генерират върху билета и при първото свързване към интернет трябва да ги въведе, след което може да използва достъпа до интернет според избрания от него режим. Ако гостът не разполага с интернет билет, той има възможност да сърфира в интернет страници, които са предефинирани като свободни за достъп (например: Уеб сайтът на хотела, туристически бюра и т.н.), но няма да има достъп до други страници извън списъка. В ограниченията на достъпа, освен сърфиране в интернет, се включват например и изпращането и получаването на Имейли, VPN връзки, чат и т.н

 

internet-1.jpg

Plug & Play технология

InfoStar NET използва Plug & Play технологията, за да предложи на клиента лесно и удобно използване. Този революционен метод за свързване елиминира необходимостта да се променят IP настройките на преносимия компютър или на PDA. Мрежата използва DHCP протокола (Dynamic Host Configuration Protocol) или TCP/IP протокола, за да комуникира с всякакъв вид операционни системи, независимо от proxy или DNS настройките. Plug & Play системата разпознава всички основни системи, като например Windows 98, ME, 2000, XP, Linux, Macintosh и други. Plug & play връзките позволяват на потребителите достъп до Интернет през персонален компютър, лаптоп, PDA без инсталация на нов софтуер.

Функционални характеристики

 • Администрация
  • Многоезичен администраторски панел през уеб браузър (английски, немски, италиански, френски език).
  • Начална страница на 19 езика включително поддръжка на мобилни устройства и предефинирани условия за ползване.
  • Индивидуално отчитане (време, данни, трафик, скорост).
  • Time Rate (времево базирано) и Flat Rate (базирано на обемът данни) отчитане.
  • Pre-Paid и Post-paid
  • Подробна статистика на приходите включително експорт на данните (CSV файл).
  • Администриране на всички потребители включително текущата сметка.
  • Постоянен контрол върху разходите на клиента.
  • Автоматично обновяване на системата.
  • Автоматично архивиране на данните (remote backup).
  • Свободен достъп до определени страници.
  • Дефиниране на страници при влизане и излизане от системата.
  • Отделно отчитане и начална страница през VLAN.
  • INHOUSE роуминг поддръжка (кредитът може да се използва например за безжични и кабелни връзки, без допълнително заплащане).
 • Модули
  • Ограничение на трафика на всеки потребител за качване и сваляне на информация.
  • Голям брой PMS интерфейси (например Micros Fidelio, Protel)
  • Собствен, безплатен PMS интерфейс за разработване
  • Интерфейс за плащане през кредитна карта или PayPal
  • Autologon Devices for permanent free internet access
  • Индивидуализиране на началната страница
 • Гъвкаво отчитане
  • Заплащане според времето/ обемът данни / данните
  • Flat rate: Този план предоставя на госта достъп до интернет за ограничен период от време (6 дни) и включва разпределяне на лимита за сваляне по квоти.
  • Time rate: Използването на кредитите се отчита точно на всяка минута при влизане или излизане от системата (за достъп до телефон или модем).
  • безплатно (с или без начална страница)
  • Мениджмънт на трафика на всеки потребител
  • VLAN базирано отчитане
 • Създаване на билети за интернет
  • Офис принтер (DIN A5)
  • PMS интерфейс
  • Bulk creation (CSV file)
  • Принтер за билети
  • Кредитна карта
 • Реални Plug& Play връзки
  • InfoStar NET real Plug& Play Engine
  • Без необходима конфигурация или инсталация на допълнителен софтуер на крайните устройства.
  • Поддържа всички разпространени VPN връзки (например IPSec, SSL).
  • Автоматично откриване на proxy
 • Сигурност
  • Поддръжка на Private VLAN (изолиране на стая/ порт)
  • Интегриран Stateful-Firewall вкл. порт- и MAC филтър
  • SSL криптирана логин страница
  • Portforwarding (DNAT) за достъп до крайни устройства (например Access Point мениджмънт по Surf-LAN)
  • HTTP Content филтър
  • SMTP Proxy (Relayhost/ Authentication)
  • Advanced Logging of all all relevant actions incl. data export (CSV file)
  • Непрекъснати корекции в съответствие с нормативните изисквания
The InfoStar NET Front Office интерфейсът дава възможност на гостите да избират между предварително определени интернет пакети или сумата за използвания интернет да се записва автоматично на сметката на госта.
Close Menu