Digital signage система за хотелиерската и ресторантьорска индустрия

InfoStar INFOsign е система за управление на рекламата, използваща телевизорите в хотелските стаи и общи площи. Тя се инсталира на InfoStar сървъра и интелигентните крайни IP STB устройства. Управлението на софтуера е уеб базирано и позволява на хотелиера да създава и управлява лесно рекламното съдържание според своите нужди и интереси.

INFOsign в стаята

InfoStar INFOsign превръща телевизорите в стаите в реклам- на медия и позволява:

  • Визуализиране на рекламни банери по време, предварително избрано от хотелиера, докато се гледа телевизия.
  • Показване на рекламни RSS съобщения.
  • Излъчване на информационни телевизионни канали.
INFOsign в общите площи
InfoStar INFOsign предлага пълна „digital signage“ функционалност за телевизорите в общите площи на хотела. Чрез удобно създадено уеб управление, хотелиерът може да създава различни презентации, състоящи се от снимки и/или филми. Също така хотелиерът може да създава рекламни сценарии, като указва на всеки един екран какво да показва, през какъв период и т.н. Самите презентации и режими на работа могат да се избират от служителите на хотела чрез InfoStar дистанционното управление и интуитивно меню, което следва визията на InfoStar INFO. INFOsign е разработена да може да покрие всички нужди за директна реклама на един хотелиер – от показване на различните услуги и промоции до мероприятия в залите, полезна туристическа информация, реклами по време на телевизия и т.н.
Реклама в режим телевизия
Минимизиране на телевизионния екран и показване на рекламни банери във вид и време, предварително избрано от хотелиера. Рекламата може да е динамична – през определно време да се появява и изчезва или статична.
RSS съобщения в режим телевизия

Опцията позволява изпращане на уведомителни и/или рекламни текстови съобщения до стая, група от стаи или всички стаи, които се визуализират в режим телевизия.

Информационни телевизионни канали

INFOsign позволява през уеб управлението да се качват рекламни видео материали, които да се визуализират като ТВ канал, който да е част от съществуващия телевизионен списък с канали.

Създаване на рекламни презентации

Функцията позволява създаване на презентационни материали от изображения и/или видео материали, предназначени за излъчване на екраните в общите площи. В процеса на създаване, хотелиерът може да посочи на кои екрани да бъде активно съдържанието и да определи времеви график на излъчване.

Close Menu